Login

User Name

Password

Forgot Password
उमेदवारांना सूचना
अर्ज सादरीकरणाचे टप्पे आहेत.
 • प्रोफाइलची निर्मिती / अद्ययावत करणे
 • अर्ज सादरीकरण

Support

Support timing : Monday to Friday 9:00 AM to 8:00 PM, Saturday & Sunday : 9:30 AM to 6:30 PM

Latest News

 • आदेश- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक / पोट निवडणुका आदर्श आचारसंहिता

  14 Oct 2016

  Read more...
 • स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणका – निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यासाठी उमेदवारांरिता “वेळ (Time ) आणि रीत (Manner)” निश्चित करणबाबत.... दिनांक १५.१०.२०१६

  15 Oct 2016

  Read more...
 • नगर परिषदा / नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका आणि नगर परिषद अध्यक्षांचा निवडणूक कार्यक्रम २०१६-२०१७'

  17 Oct 2016

  Read more...
 • नगरपरिष्द अध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीसाठी जोडपत्र -३ व ४ विहीत करणेबाबत, आदेश दिनांक १९.१०.२०१६

  19 Oct 2016

  Read more...
 • माहे जानेवारी-२०१७ ते मे-२०१७ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने अस्तित्वात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा सुधारीत कार्यक्रम.

  14 Oct 2016

  Read more...
 • आचारसंहिता दिनांक २०१६

  14 Oct 2016

  Read more...
 • नगर परिषद / नगर पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूक 2016 - 2017 पहिल्या टप्प्यातील नामनिर्देशनपत्र आणि शपथपत्र भरण्याबाबत सूचना

  29 Oct 2016

  Read more...